Oefenopdracht Inregelen Radiators met IMI Heimijer Eclipse dynamisch inregelbare radiatorkranen

Wat is inregelen?

Waterzijdig inregelen is het verdelen van de benodigde waterstromen in een systeem. Deze waterstromen worden ook wel volumestroom of debiet genoemd. De benodigde volumestromen zijn afhankelijk van het vermogen van de afnemers (radiatoren) en het gewenste temperatuurverschil tussen aanvoer en retour. Het temperatuurverschil is in de meeste systemen constant. Bij hoge temperatuur verwarmingssystemen (HTV) is dit meestal 20°C en bij lage

temperatuur verwarmingssystemen (LTV) vaak 10°C. Er is sprake van een LTV-systeem bij een aanvoertemperatuur van maximaal 55°C en een retourtemperatuur van maximaal 45°C. Het ontwerpvermogen van de radiatoren wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten van een transmissieberekening.
Verder is de ontwerpvolumestroom nog afhankelijk van de warmtecapaciteit van water, maar deze is min of meer constant (4,2 kJ/kg.K). In veel systemen is het vermogen dus de enige variabele waarmee de gewenste volumestroom per
radiator bepaald wordt.

rad1.png
rad 2.png

Opdracht

Regel de cv installatie zoals hieronder getekend waterzijdig in. Gebruik hiervoor de formule: P = Qv x ρ x c x ∆T. Voor ρ mag je aanhouden dat 1 liter water 1 kg is. Dus ρ = 1. 

Vraag aan je docent de vermogens en temperatuurverschillen of bepaal deze zelf en vul deze in de tabel in. Bereken de volumestroom (Qv) per uur. Rond de uitkomst af op 2 cijfers achter de komma. Vul deze in en je ziet vanzelf of je dit goed gedaan hebt.

Bepaal aan de hand van de tabel van IMI Heimeier wat de inregelstand van de IMI Heimeier kraan moet. Vul deze instelling in de tabel in en je ziet vanzelf of dit goed is.

cv installatie.png

 Formule:  P = Qv x ρ x c x ∆T 

P = vermogen                        (kJ/s) (kW)

Qv = volumestroom            (dm3/s) (liter/s)

ρ = soortelijke massa         (kg/dm3)

c = soortelijke warmte       (kJ/(kg.K)

∆T = temperatuurverschil (K)

IMI.JPG

 Tabel IMI Heimeier 

Klik hier om het Excelbestand te downloaden

Klik hier om naar inregelen met berekening te gaan