Oefenopdracht Inregelen Radiators met IMI Heimijer Eclipse dynamisch inregelbare radiatorkranen

Wat is inregelen?

Waterzijdig inregelen is het verdelen van de benodigde waterstromen in een systeem. Deze waterstromen worden ook wel volumestroom of debiet genoemd. De benodigde volumestromen zijn afhankelijk van het vermogen van de afnemers (radiatoren) en het gewenste temperatuurverschil tussen aanvoer en retour.

Het temperatuurverschil is in de meeste systemen constant. Bij hoge temperatuur verwarmingssystemen (HTV) is dit meestal 20°C en bij lage temperatuur verwarmingssystemen (LTV) vaak 10°C. Er is sprake van een LTV-systeem bij een aanvoertemperatuur van maximaal 55°C en een retourtemperatuur van maximaal 45°C. Het ontwerpvermogen van de radiatoren wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten van een transmissieberekening.
Verder is de ontwerpvolumestroom nog afhankelijk van de warmtecapaciteit van water, maar deze is min of meer constant (4,2 kJ/kg.K). In veel systemen is het vermogen dus de enige variabele waarmee de gewenste volumestroom per radiator bepaald wordt.

Klik hier om terug naar de oefenopdracht te gaan